advertisement

dịch vụ quảng cáo mà tôi có thể cung cấp cho ban là gì?

quảng cáo

Dịch vụ quảng cáo

Cung cấp những dịch vụ quảng cáo như Facebook Ađs, Tiktok Ads, Google Ads v.v.. Hỗ trợ lên content và tối ưu cho khách hàng từ đơn giản  nhất tới phức tạp nhất

Facebook advertisement

Tư vấn chiến dịch, nghiên cứu sản phẩm, hỗ trợ tối ưu từ a - z cho khách hàng

Google advertisement

Nghiên cứu từ khóa, phân tích đối thủ, tư vấn chiến dịch. Tối ưu cho khách hàng

Tiktok advertisement

Hỗ trợ thiết kế Ladingpage, hỗ trợ lên content hình ảnh. Tối ưu quảng cáo cho khách hàng

quy trình

Quy trình làm việc

01

Tìm hiểu nhu cầu

Tìm hiểu nhu của khách hàng, thấu hiểu sản phẩm của họ. Nghiên cứu và phân tích khách hàng mục tiêu, tư vấn hỗ trợ lên content hình ảnh

02

thực hiện chiến dịch

Sau khi tìm hiểu sản phẩm và nhu cầu của khách hàng sẽ sẽ lên ngân sách và thực hiện chạy test cho khách hàng

03

Tối ưu

Sau khi chạy thì sẽ tối ưu cho khách hàng, tìm hiểu và phân tích để có kết quả tốt nhất cho khách hàng

Lý do lựa chọn tôi?

Tại sao lựa chọn nhật anh?

Tận tâm: Tôi luôn tận tâm trong mọi việc đối với khách hàng

Lắng nghe: Tôi luôn lắng nghe và thấu hiểu khách hàng

Hiệu quả: Tôi luôn cố gắng để mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng

Giá cả tốt: Mức giá dịch vụ của tôi luôn ở mức tốt tương xứng với giá trị khách hàng có được

Chuyên nghiệp và rõ ràng: Làm việc theo các chuyên nghiệp và rõ ràng với khách hàng